Barlag

Barlag

Nedan hittar du de barlag som jobbar på Kårhuset Origo under pubar, sittningar och nattklubbar.

Barlag MHetAB

Barlaget för högskoleingenjörer inom maskinteknik, byggteknik, energiteknik och elektronik och data.

Barlag F

Barlaget för studenter på Teknisk fysik och civilingenjör energiteknik

KC-gruppen

Kvällscheferna på Origo

Barlag Kelix

Barlaget för studenter på bioteknik civilingenjör och kandidatprogrammet i life science.

Barlag BH

Barlaget för studenter på Interaktion och Design civilingenjör.

Barlag MEGA

Barlaget för studenter på miljöhälsoskydd och biologi och geovetenskap

Barlag #FEST

Barlaget för studenter på Datavetenskap civilingenjör och kandidat.