Overaller

Overaller

Studentoveraller

På Umeå universitet, som på många andra ställen, bär en stor del av våra studenter overall. Dessa klädesplagg brukar ofta utsmyckas med märken, modifieras för att passa ens stil och framhäva praktiska användningsområden. Färgen på overallen och ibland tillhörande revär signifierar vilket program man läser. Overallen benämns ofta ove eller ovve i folkmun.

Overallerna bärs särskilt ofta under mottagningen dels för att det bidrar till en gemenskap men också för att det underlättar för nya studenter att känna igen sina äldrekursare. Till overallen kan studenter även bära en teknologmössa/studentmössa med tillhörande spegatter som visar program och antal påbörjade studieår samt andra roliga studentplagg.

Overallens delar

Studentoverall

En overall kan modifieras på många olika sätt. Här är några exempel på vad man kan göra.

  • Märken kan man sy på var som helst på sin overall. Det kan vara allt från programmärke till roliga skämtmärken. Vissa märken kan kräva att man har genomfört något för att få det, exempelvis uppnå 100-märken.
  • Namn syr de flesta programstudenter på sin overalls högra ben. Det varierar från program till program vad som gäller och förväntas.
  • Ryggmärke brukar vara en stor version av programmets logga som man fäster på insidan av ryggen när den är nerfälld (nerkabbad).
  • Splittrad overall innebär att man har gått två olika program och när man bytte program tog man hälften av sin gamla overall och hälften av sin nya för att sy ihop dem.
  • Byte av arm och ben brukar inte ha någon innebörd utan man frågor någon från ett annat program om de vill klippa av en del av sin overall i utbyte med en del av ens egen.
  • Byte av ficka och krage brukar innebär någon form av relation med den man byter med.
  • Caps-handduk kan man hänga på overallen och användas för att exempelvis förflytta vätska.

Skaffa overall

Många av programstudenterna brukar inom sina grupper göra en gemensam beställning på hösten efter mottagningen. De erbjuder nya (och gamla) studenter en chans att prova s.k. testoveraller för att hitta rätt storlek och sedan samlar man in namn och storlek. Det händer även att programstudenter gör kompletteringsbeställningar under våren.

Om man är intresserad av att köpa en overall kan man antingen höra med studenter på sitt program om de redan har overaller, alternativt höra av sig till oss så kan vi hjälpa er att hitta rätt kontaktperson eller lämpligt ställe att beställa från. Om programmet man går inte har overall kan man höra av sig till gruppen Overallens vänner Umeå som jobbar för att främja overallbärande och märken i Umeå. De kan föreslå färg och visa hur man beställer.