Preppmattelärare

Preppmattelärare

Basfärdigheter i algebra (”Preppmatten”)

Basfärdigheter i algebra, även känd som ”Preppmatten”, är en kurs som ges av Institutionen för matematik och matematisk statistik, i samarbete med Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK). Kursen riktar sig till studenter som är antagna till något av ingenjörsprogrammen vid Umeå universitet och ges normalt sista veckan innan höstterminens start (”preppveckan”). Detta är samma vecka som de flesta ingenjörsprogram börjar sina mottagningar. OBS: Basfärdigheter i algebra är en kurs i matematik på 1.5 högskolepoäng och måste sökas via www.antagning.se.

Läs mer om kursen Basfärdigheter i algebra här:
https://www.umu.se/utbildning/kurser/basfardigheter-i-algebra2/

Innehåll

Vad är en handledare? (”Preppmattelärare”)

Studenterna på kursen är indelade i grupper om cirka 15-20 personer baserat på vilket program de har blivit antagna till. Undervisningen genomförs av handledare (”preppmattelärare”) som själva är studenter, vanligtvis på det eller de program som studenterna själva ska läsa. Det är en handledare per grupp och cirka 24 grupper, så totalt cirka 24 handledare. Det finns också en kursansvarig lärare som är anställd av universitetet som ansvarar för undervisning, examination och samordning av alla handledare på kursen.

Vem kan vara handledare?

Alla studenter som har godkända resultat på första årets matematikkurser kan vara handledare på Basfärdigheter i algebra. Man behöver själv inte ha läst kursen, även om det är en fördel. Om det finns fler sökande än platser kommer en gallring att göras baserat på betyg och högskolepoäng i matematik. Förtur ges dock till studenter på samma program som gruppen man ska handleda.

Som handledare är det viktigt att:

 • Vara en god förebild för nya studenter.
 • Ha goda matematikkunskaper.
 • Ha god förmåga att förklara för andra.

Det vanligaste är att handledarna är studenter som själva ska börja andra året på sin utbildning, alltså de som gick kursen Basfärdigheter i algebra året innan, men det är inte ovanligt att även studenter på senare årskurser är handledare.

Schema

Arbetet för handledarna är huvudsakligen förlagt under preppveckan:

 • Måndag 08.15-15.00: Upprop, diagnostiska prov, rättning, lektion.
 • Tisdag-Torsdag 09.00-12.00: Lektion.
 • Fredag 09.00-15.00: Slutprov, rättning.

Utöver detta medverkar alla handledare vid ett uppstartsmöte i maj och ett avslutningsmöte i september. Inför preppveckan bör även handledarna förbereda sig genom att läsa kursboken ”Basfärdigheter i Algebra” av Albertson, Johansson, Oscarsson och Tengstrand.

Undervisning

Under lektionerna går handledarna igenom några exempel på tavlan och hjälper sedan studenterna med att lösa problem ur kursboken. För varje dag finns en planering med rekommenderade för studenterna att räkna i boken och förslag på exempel att gå igenom på lektionen.

Prov och rättning

De diagnostiska proven på måndagen och slutprovet (tentamen) på fredagen hålls i samma sal som lektionerna och vaktas av handledarna. Handledarna rättar proven utifrån utdelade rättningsmallar och för in resultaten på listor. Handledarna för även in information från uppropet på listor för registrering.

Ersättning och intyg

Handledarna rekryteras av NTKs sektioner. Institutionen för matematik och matematisk statistik betalar ett bidrag till sektionen, baserat på hur många handledare sektionen rekryterat. Sektionen betalar sedan normalt ett arvode till sina handledare. Som handledare får man även ett intyg från Olow Sande, som är kursansvarig lärare vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Att ha varit handledare är även meriterande, till exempel om man söker en amanuenstjänst.

Kontakt och ansökan

Om du är intresserad av att vara handledare på Basfärdigheter i algebra (”preppmattelärare”) och du vill veta mer om kursen kan du höra av dig till kursansvarig lärare Olow Sande (olow.sande@umu.se). Om du vill veta mer om rekryteringen av handledare kan du höra av dig till studiesocialt ansvarig Victor Göthesson (studiesocialt@ntkumea.se).

Om du vill ansöka om att vara handledare kan du antingen höra av dig till mottagningsgeneralerna för ditt program, som ansvarar för att rekrytera handledare från programmet, eller fyll i denna länk Anmälningsformulär för handledare på Preppmatten.

Den information som ska finnas i en ansökan är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Umu-ID
 • Mejladress (som läses regelbundet)
 • Program
 • Sektionstillhörighet