För företag

Företagskontakt

Vill ditt företag komma i kontakt med studenter?

Då arbetsmarknadsenhetens ordförande har hand om alla avtal och samarbeten är det denne du ska vända dig till om du vill marknadsföra dig genom någon av våra kommunikationskanaler.

I vår produktportfölj kan du läsa om våra kommunikationskanaler, företagsevent samt annan relevant information som kan vara intressant för dig och ditt företag.

För att se produktportföljen kontakta Arbetsmarknadsenhetens ordförande.

bild-senare_250px

VAKANT

Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Head of Corporate Relations
arbetsmarknad@ntkumea.se
070-606 62 80

Vår mötesplats för studenter och företag – arbetsmarknadsmässan Uniaden

Vad är studenter utan insikt i arbetslivet, praktiska erfarenheter, förståelse, en framåtanda och en känsla av att meningsfullhet? Förvirrade.

Studenterna på sin resa genom sina studier och ut i arbetslivet behöver en närvaro av näringslivet, av arbete och av givande relationer med individer som kan bidra till att de når dit de vill. Detta anser vi är av största vikt. Inte bara för dem själva utan för samhället i stort och vår planet. Därför tror vi på att ge studenterna de bästa möjliga förutsättningarna att nå dit dem vill så att att de kan hitta mening i sitt arbete och bidra till samhällets utveckling. Vill du att ert företag ska vara en del av denna mötesplats kontakta då Uniadens projektledare på projektledare@uniaden.com eller kolla in på uniaden.com.

277766031_10160049407687458_4279424078215733994_n

Signe Göransson

Projektledare Uniaden
Uniaden project leader
projektledare@uniaden.com
www.uniaden.com
070 666 04 53

Våra program

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Masterprogrammen i datavetenskap och människa-dator-interaktion
 • Kandidatprogrammet i industridesign
 • Masterprogrammen i avancerad produktdesign, interaktionsdesign samt transportdesign
 • Arkitektprogrammet
 • Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion samt direkt arkitektonisk intervention
 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång
 • Masterprogrammet i biodrivmedel
 • Tekniskt-naturvetenskapligt besår med inriktning civilingenjö
 • Kandidatprogrammen i fysik, samt fysik och tillämpad matematik
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Studerande på masterprogrammen i beräkningsteknik, fysik och optisk fysik
 • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning naturvetare
 • Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik, maskinteknik, elkraft samt det nätbaserade högskoleingenjörsprogrammet i datateknik/elektroteknik (Ing Online)
 • Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik samt högskoleprogrammet till medieproducent
 • Masterprogrammen i interaktiva tekniska system, robotik och reglerteknik samt Energy Online
 • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning högskoleingenjör
 • Kandidatprogrammen i Miljö- och hälsoskydd och Biologi och geovetenskap
 • Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
 • Masterprogrammen i ekologi, geoekologi och ekologisk hantering av avrinningsområden
 • Arbetsmiljöingenjörsutbildningen
 • Högskoleprogrammet i naturguidning
 • Civilingenjörsprogrammen i bioteknik, bioresursteknik och teknisk kemi
 • Kandidatprogrammet life science
 • Masterprogrammen i genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi samt växt- och skogsbioteknik
 • Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet
 • Processoperatör

Våra samarbetspartners