För företag

Företagskontakt

Vill ditt företag komma i kontakt med studenter?

Då arbetsmarknadsenhetens ordförande har hand om alla avtal och samarbeten är det denne du ska vända dig till om du vill marknadsföra dig genom någon av våra kommunikationskanaler.

I vår produktportfölj kan du läsa om våra kommunikationskanaler, företagsevent samt annan relevant information som kan vara intressant för dig och ditt företag.

För att se produktportföljen kontakta Arbetsmarknadsenhetens ordförande.

tova3

Tova Backlund

Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Head of Corporate Relations
arbetsmarknad@ntkumea.se
070-606 62 80

Vår mötesplats för studenter och företag – arbetsmarknadsmässan Uniaden

Vad är studenter utan insikt i arbetslivet, praktiska erfarenheter, förståelse, en framåtanda och en känsla av att meningsfullhet? Förvirrade.

Studenterna på sin resa genom sina studier och ut i arbetslivet behöver en närvaro av näringslivet, av arbete och av givande relationer med individer som kan bidra till att de når dit de vill. Detta anser vi är av största vikt. Inte bara för dem själva utan för samhället i stort och vår planet. Därför tror vi på att ge studenterna de bästa möjliga förutsättningarna att nå dit dem vill så att att de kan hitta mening i sitt arbete och bidra till samhällets utveckling. Vill du att ert företag ska vara en del av denna mötesplats kontakta då Uniadens projektledare på projektledare@uniaden.com eller kolla in på uniaden.com.

emma

Emma Vikström

Projektledare Uniaden
Uniaden project leader
projektledare@uniaden.com
www.uniaden.com
070 666 04 53

ellen

Ellen Öhman

Projektledare Uniaden
Uniaden project leader
projektledare@uniaden.com
www.uniaden.com
070 444 16 71

Våra program

Civilingenjör (5 år)
Bioteknik
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Teknisk kemi (distans)
Öppen ingång

Högskoleingenjör (3 år)
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik (distans)
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidat (3 år)
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Industridesign
Life science
Matematik
Miljövetenskap

Högskole (2 år)
Processoperatör

Master (2 år)
Arkitektur och stadsbyggnad
Artificiell Intelligens
Avancerad produktdesign
Datavetenskap
Ekologi
Farmaci
Fysik
Geovetenskap
Interaktionsdesign
Kemi
Matematik
Matematisk statistik
Miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling
Molekylärbiologi
Robotik och reglerteknik
Transportdesign
Växt- och skogsbioteknik

Farmaceut
Apotekarprogrammet (distans)
Receptarieprogrammet (distans)

Förutbildning
Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Våra samarbetspartners