Engagera dig

Engagera dig

Att engagera sig ideellt under sin studietid är otroligt givande! Det finns många olika områden att engagera sig inom, nedan kan ni läsa om några av dem.

Att engagera sig är väldigt givande!

Som medlem i NTK har du möjlighet att engagera dig inom flera olika områden, det finns verkligen något för alla! Du kommer att lära dig nya saker, växa som person och ha något extra att skriva på CV:t om du väljer att hjälpa till på något sätt utanför studierna. Nedan kan du läsa om olika sätt att engagera sig på.

Inom kåren

Inom kåren kan du engagera dig både ideellt och som arvoderad. De arvoderade är kårordförande, vice kårordförande, studiesociala enhetens ordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande, studerandeledamot och kårhuschef. 

Du kan engagera dig som internrevisor på kåren. Det innebär att du går igenom vad kåren gör för att se att det går rätt till.

Ibland söker vi ideella projektgrupper för att arrangera olika event, håll utkik på våra sociala medier för att se när vi söker projektgrupper.

Kårfiket Mitum

Du kan arbeta ideellt på vårt kårfik Mitum, läs mer om det här.

Uniaden

Uniaden är vår arbetsmarknadsmässa som går av stapeln i slutet av januari varje år. Här kan du engagera dig ideellt i flera olika roller. Uniadens projektledare är arvoderad och jobbar på heltid. Läs mer på Uniadens hemsida.

Inom fullmäktige

Fullmäktige bestämmer vad kåren ska arbeta med, läs mer här. Du kan vara talman, vice talman, ledamot eller suppleant i FUM. Talman och vice talman väljs på fullmäktigesammanträde. Ledamöter och suppleanter väljs på sektionernas stormöten.

Inom sektionen

Du kan sitta i din sektions styrelse eller i någon av dess undergrupper. Hur styrelsen ser ut och vilka undergrupper som finns är olika från sektion till sektion. Fråga din styrelse om hur du kan engagera dig i just din sektion!

Information om vilken sektion du tillhör och kontaktvägar till dem hittar du här.

På Kårhuset Origo

På Origo kan du jobba ideellt i ett barlag eller i ett mästeri. Barlagen jobbar under EPP, sittning och nattklubb. Mästerierna jobbar med bland annat mat, ljud och event. Läs mer om barlagen här och om mästerierna här.

Förutom att jobba ideellt på Origo kan du också arbeta som kårhuschef, vilket är en arvoderad post på heltid. Du sitter som kårhuschef under ett kalenderår.

Starta en egen förening

Har du en idé om en grupp eller förening som behöver startas? Kör hårt! Läs på om vad det innebär att vara en förening eller kontakta din sektion om du vill skapa en undergrupp där.