Sektioner

Kårens sektioner

Vad är en sektion?

En sektion är en sammanslutning av NTK-medlemmar baserat på utbildning. Sektionerna har en egen styrelse och styrdokument, och ordnar egna roliga event och aktiviteter. Sektionerna har stormöten där medlemmarna bestämmer vad sektionen ska arbeta med och väljer in studenter till olika råd och grupper. När du blir medlem i NTK blir du automatiskt även medlem i den sektion dit ditt program eller fristående kurser hör.

Nedan kan du se vilka sektioner som finns under NTK.

CS-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Masterprogrammen i datavetenskap samt AI
 • Fristående studerande vid institutionen för datavetenskap

Du kan se mer om CS-sektionen på deras hemsidaFacebook eller Instagram.

Designsektionen består av studerande på:

 • Samtliga program och fristående kurser vid Designhögskolan

 • Samtliga program och fristående kurser vid Arkitekthögskolan

Du kan se mer om Designsektionen på deras Facebook.

F-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång

 • Masterprogrammen i beräkningsteknik samt fysik

 • Förberedande utbildningen tekniskt-naturvetenskapligt basår

 • Fristående studerande vid institutionen för fysik

Du kan se mer om F-sektionen på deras Facebook eller Instagram.

I-sektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

 • Kandidatprogrammet i matematik
 • Masterprogrammen i matematik samt i matematisk statiskt

 • Fristående studerande vid institutionen för matematik och matematisk statistik

Du kan se mer om I-sektionen på deras hemsida, Facebook eller Instagram.

Ingenjörssektionen, InSekt, består av studerande på:

 • Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik, maskinteknik, samt elkraftteknik

 • Högskoleprogrammet processoperatör

 • Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

 • Fristående studerande vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Du kan se mer om InSekt på deras Facebook eller Instagram.

MEGA består av studerande på:

 • Kandidatprogrammen i biologi och geovetenskap samt miljö- och hälsoskydd

 • Masterprogrammen i ekologi, samt geovetenskap

 • Fristående studerande vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Du kan se mer om MEGA på deras Facebook eller Instagram.

Sigmasektionen består av studerande på:

 • Civilingenjörsprogrammen i bioteknik och teknisk kemi 

 • Civilingenjörsprogrammet teknisk kemi
 • Kandidatprogrammet Life Science

 • Masterprogrammen i farmaci, molekylärbiologi, kemi samt växt- och

 • Apotekarprogrammet och receptarieprogrammet

 • Fristående studerande inom ovan nämnda områden

Du kan se mer om Sigmasektionen på deras, Facebook eller Instagram.

Doktorandsektionen består av:

 • Samtliga forskarstudenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet