CSN och NTK:s akutlån

CSN och NTK:s akutlån

Som student kan du söka om studiebidrag och studielån hos CSN. Du kan söka för hel- eller deltidsstudier.

Ibland går inte allt som man tänkt sig och därför erbjuder NTK ett akutlån till sina medlemmar.

CSN

Hos CSN kan du ansöka om studielån och studiebidrag under din studietid. För att få utbetalningar från CSN måste du vara registrerad på en kurs och ha skickat in studieförsäkran på CSN:s hemsida. På många kurser kan du registrera dig på webben men ibland behöver du vara på plats vid kursens första schemalagda pass för att göra det.

Sjukanmälan

Som student ska du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan om du är såpass sjuk att du inte kan studera. Detta kan göra att kraven för att du ska få CSN blir lägre.

NTK:s akutlån

Ibland går inte allt som man tänkt sig och därför erbjuder NTK ett akutlån till sina medlemmar. Kontakta Studiesociala enhetens ordförande för att få information om NTK:s akutlån.

Göthesson

Victor Göthesson

Studiesociala enhetens ordförande
Head of Social Matters
studiesocialt@ntkumea.se
070-606 62 77