Styrelse

Kårstyrelsen 2023/2024

Om kårstyrelsen

 

Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ och väljs av fullmäktige. Ordförande, viceordförande samt arbetsmarknads-, studiesocialt- och utbildningsansvarig är heltidsarvoderade, vilket betyder att de tar studieuppehåll under året de sitter i styrelsen. Studerandeledamoten tar inte studieuppehåll utan får ett terminsarvode. Kårstyrelsen jobbar för kårens vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.

Kårordförande

William Nordberg

ordforande@ntkumea.se

Som kårordförande är jag den ytterst ansvariga för hela kårens verksamhet. Som kårordförande deltar jag på möten på universitetets högsta beredande- och beslutsnivå, planerar och verkställer strategiska diskussioner och planer med universitetet, de andra kårerna och näringslivet. Kårordförande är arbetsledaren inom kårstyrelsen och jag har även personalansvar för kårens anställda.

Vice Kårordförande

Samuel Kenrick

vice@ntkumea.se

Som vice kårordförande är jag huvudansvarig för interna dokument, intern kommunikation och är kårordförande behjälplig genom att delta på möten vid behov, avlasta projekt och driva frågor internt med sektionerna. Jag är även ordförande för kommunikationsenheten.

Utbildningsbevaknings enhetens ordförande

Samuel Sahlin

utbildning@ntkumea.se

Som utbildningsbevakare är jag ansvarig för studentärenden kopplade till utbildningen, kurser och program. Jag är en del av alla stora strategiska beslut på universitetet som berör utbildning. Jag är även ordförande för utbildningsbevakningsenheten.

Studiesociala enhetens ordförande

Victor Göthesson

studiesocialt@ntkumea.se

Som studiesocialt ansvarig är jag ansvarig för kårens mottagningsutbildning, studiesociala studentärenden, universitetets studie- och arbetsmiljö samt lika villkor-frågor.  Jag är även ordförande för den studiesociala enheten.

Arbetsmarknads enhetens ordförande

Tova Backlund

arbetsmarknad@ntkumea.se

I uppdraget som arbetsmarknadsansvarig är jag ansvarig för att studenterna ska få information och vetskap om sina framtidsmöjligheter, vad branschen kan erbjuda nyexaminerade och vilka typer av sommarjobb kan man söka under sin studietid. Jag har mycket kontakt med många aktörer inom näringslivet och jag är även ordförande för arbetsmarknadsenheten.