Styrelse

Kårstyrelsen

Om kårstyrelsen

Kårstyrelsen 22/23 består av  Gustav Sundqvist – Kårordförande, William Nordberg – Vice kårordförande, Tove Berglund – Studiesocialt, Samuel Sahlin – Utildning och Victor Göthesson – studerandeledamot.

Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ och väljs av fullmäktige. Ordförande, viceordförande samt arbetsmarknads-, studiesocialt- och utbildningsansvarig är heltidsarvoderade, vilket betyder att de tar studieuppehåll under året de sitter i styrelsen. Studerandeledamoten tar inte studieuppehåll utan får ett terminsarvode. Kårstyrelsen jobbar för kårens vision ”studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar”.