Val 24/25

Val till 24/25

Val till verksamhetsåret 24/25

Nu är det dags att söka nästa års kårstyrelse, fullmäktiges talman och vice talman samt internrevisor. Nomineringsperioden är öppen och alla medlemmar är välkomna att inkomma med nomineringar till posterna. Man kan nominera sig själv och andra. Längre ner på sidan finns en kort beskrivning av respektive post samt länk till nomineringsformuläret! Sista valfullmäktige äger rum onsdag den 22 maj 2024 kl. 17:15Kårhuset Origo. För att nominera till sista valtillfället måste nomineringen vara inkommen senast tisdag 7 maj!

Posterna inom kårstyrelsen som söks: Kårordförande, Vice kårordförande, Studiesociala enhetens ordförande, Utbildningsbevaknings­enhetens ordförande, Arbetsmarknadsenhetens ordförande och Studerandeledamot

Posterna inom fullmäktiges presidium som söks: Fullmäktiges talman och Fullmäktiges vice talman

Övriga poster: Internrevisor och Internrevisor suppleant

Nomineringsformulär

Länk till formuläret: Nomineringsformulär

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är kårens högsta verkställande organ och är ansvarig för det dagliga arbetet. De fem huvudsakliga posterna i kårstyrelsen är alla heltidsarvoderade uppdrag, det innebär att man tar studieuppehåll och i stället för studielån får arvode från kåren. Som kårstyrelseledamot arbetar man 40 timmar/vecka och uppdraget innebär många spännande och viktiga möten med universitetet,  kommunen, regionen, regionala och nationella företag såväl som interna möten med sektionernas förtroendevalda och kårfullmäktige. Man bygger upp en enorm kompetens och får ett värdefullt uppdrag att visa upp för sin framtida arbetsgivare. Här nedan följer några korta beskrivningar av varje post inom kårstyrelsen innebär:

Kårordförande

Arvoderad på 100% (40h/vecka) [Vald]
Kårordförande är den ytterst ansvariga för hela kårens verksamhet. Som kårordförande deltar man på möten på universitetets högsta beredande- och beslutsnivå, planerar och verkställer strategiska diskussioner och planer med universitetet, de andra kårerna och näringslivet. Kårordförande är arbetsledaren inom kårstyrelsen och har även personalansvar för kårens anställda.

Vice kårordförande

Arvoderad på 100% (40h/vecka)
Vice kårordförande är huvudansvarig för interna dokument, intern kommunikation och är kårordförande behjälplig genom att delta på möten vid behov, avlasta projekt och driva frågor internt med sektionerna. Man är även ordförande för kommunikationsenheten.

Studiesociala enhetens ordförande

Arvoderad på 100% (40h/vecka)
Som studiesocialt ansvarig ansvarar man för kårens mottagningsutbildning, studiesociala studentärenden, universitetets studie- och arbetsmiljö samt lika villkor-frågor.  Man är även ordförande för den studiesociala enheten.

Utbildningsbevaknings­enhetens ordförande

Arvoderad på 100% (40h/vecka) [Vald]
Som utbildningsbevakare är man ansvarig för studentärenden kopplade till utbildningen, kurser och program. Man är en del av alla stora strategiska beslut på universitetet som berör utbildning. Man är även ordförande för utbildningsbevakningsenheten.

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Arvoderad på 25, 50 eller 100% (10h, 20h eller 40h/vecka)
Uppdraget som arbetsmarknadsansvarig är man ansvarig för att studenterna ska få information och vetskap om sina framtidsmöjligheter, vad kan branschen erbjuda nyexaminerade och vilka typer av sommarjobb kan man söka under sin studietid. Man har mycket kontakt med många aktörer inom näringslivet och man är även ordförande för arbetsmarknadsenheten.

Studerandeledamot

Arvoderad på 10% (~10h/månad)
Posten som studerandeledamot i kårstyrelsen är en bra väg in om man vill testa på det studentfackliga och tycker om att arrangera evenemang. Som studerandeledamot ansvarar man för att planera kårevent som höstbalunsen och årshögtiden. Man är även med på alla kårstyrelsesammanträden och representerar kåren i olika instanser på universitetet, i mån om tid.

Fullmäktiges presidium

Fullmäktiges presidium planerar inför, leder och protokollför alla kårfullmäktigesammanträden. Som talman eller vice talman utövar man en opartisk och neutral ledning av fullmäktige. Uppdraget innebär exempelvis bokningar, matbeställningar, sammanställning av handlingar och protokollförande av möten.

Fullmäktiges talman

Arvoderad på 10% termin (~10h/månad) [Vald]
Leder fullmäktigesammanträdena samt tar in och skickar ut handlingar inför dessa.

Fullmäktiges vice talman

Arvoderad på 10% termin (~10h/månad)
Ansvarar för att protokollföra fullmäktigesammanträdena samt boka lokal och ordna mat inför dessa.

Övriga poster

Internrevisor (och suppleant)

Som internrevisor granskar man kårstyrelsen och kårfullmäktige. Man kontrollerar om de beslut som tas är genomförda och inte strider mot kårens styrdokument eller svensk lag.

.