Enheter

Enheter

Kårens enheter

Fullmäktige har fyra enheter med olika intresseområden: utbildnings-, kommunikations-, arbetsmarknads- och studiesociala frågor. Varje enhet leds av en ordförande som är arvoderad att jobba heltid under verksamhetsåret. Enheternas ordföranden sitter även med i kårens styrelse. Varje sektion väljer en representant till var och en av de fyra enheterna.

Studiesociala enheten

Studiesociala enheten arbetar för att förbättra din studietid. Enheten jobbar med frågor som rör din studiemiljö, jämställdhet och likabehandling samt studenters ekonomi och stödfunktioner på universitetet. Enhetens ordförande arbetar med att framföra kårens åsikter i bland annat universitetets jämställdhets- och likabehandlingsråd, husråd och andra arbetsgrupper. Denne ordförande är även mottagningsansvarig och ser till att mottagningen varje år ska bli av, utvecklas och förbättras. Detta främst genom att anordna en utbildning för generalerna, de mottagningsansvariga inom varje program, i bland annat ledarskap och gruppdynamik.

För att de studenter som kommer till Umeå och ska studera på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ska få en så bra start som möjligt genomför alla program inom NTK en mottagning. Mottagningens syfte är att välkomna alla studenter så att de känner sig trygga och trivs på campus samt i staden. Mottagningen är också till för att nya studenter ska lära känna sina klasskamrater och äldre studenter på samma program såväl som på de andra utbildningarna.

För att mottagningen ska bli så bra som möjligt genomför NTK en utbildning för de mottagningsansvariga, generalerna, som planerar samt ser till att mottagningen genomförs på de olika programmen. Varje program har sin egen mottagning och sina egna traditioner. I god tid innan terminen och mottagningen börjar kommer du få information hemskickad om just ditt programs mottagning. Har du några frågor kan du alltid höra av dig till vår studiesocialt ansvarige!

Göthesson

Victor Göthesson

Studiesociala enhetens ordförande
Head of Social Matters
studiesocialt@ntkumea.se
070-606 62 77

Utbildningsbevakningsenheten

Utbildningsbevaknings- enheten

Varje år kommer studenter till utbildningsbevakaren med olika problem och funderingar gällande deras utbildning. Detta kan handla om allt mellan svåråtkomliga scheman, försenat tentamensresultat eller problem med en lärare. Utbildningen är för de flesta studenter det viktigaste med studietiden och det finns många regler och lagar som står på studenternas sida. Det är viktigt att dessa problem kommer upp till ytan så att de kan åtgärdas och inte påverka fler studenter. Så har du problem med en lärare, en kurs eller har funderingar över något annat gällande din utbildning så tveka inte att kontakta utbildningsbevakaren. NTK finns här för dig!

Doktorandfrågor

Doktorandombudet vid NTK jobbar för att förbättra studie- och arbetsförhållandena för doktoranderna. Som doktorand har denne en speciellt utsatt position då en är i gråzonen mellan att vara student och anställd. Utöver att vara insatt i de regler och lagar som gäller för doktorandstudier kan doktorandombudet hjälpa dig om du t.ex. skulle hamna i en konflikt med din handledare.

Doktorandombudet är själv en doktorand för att försäkra att det finns en förståelse för de specifika frågor och funderingar som doktorander har. Dessa har oftast en annan karaktär än de från grundutbildningsstudenter, vars frågor sköts av andra delar av NTK.

Du når doktorandombudet på phd@ntkumea.se

Sahlin

Samuel Sahlin

 Utbildningsbevakningsenhetens ordförande
Head of Educational Matters
utbildning@ntkumea.se
070-606 62 79

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten jobbar med studenternas kontakt med arbetslivet. Det kan till exempel handla om träffar med arbetsgivare, cv-skrivarstugor och föreläsningar om hur man får lönen man förtjänar.

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Vad innebär posten?
Posten innebär kortfattat att ordna sektionsöverskridande event som på något sätt ger en bättre näringslivsanknytning för studenterna i utbildningen och gagnar företaget/företagen. Man ska också hålla god kontakt med kårens samarbetspartners och vid behov leta efter nya samarbeten, samt att ha god kontakt med arbetsmarknadsansvariga på andra kårer (både i Umeå och Sverige). Posten innebär också att vara insatt i Universitetets råd/grupper/eventansvariga för arbets- och examensrelaterade frågor.

Vad är roligt?
Som arbetsmarknadsansvarig får du träffa några av Sveriges skönaste personer: företagsrepresentanter! Att anordna event, både själv och i samarbete med andra, är nog det roligaste med posten, speciellt då men får bra feedback av studenter/företag. Man känner att det man har gjort spelar roll!

Vad finns det för utmaningar?
Att samordna och planera event så att det inte krockar med allt annat som händer på universitetet har inte varit det lättaste. Den största utmaningen har varit att veta hur man ska ”sälja in ett event” till företag samt att engagera studenterna till att gå på eventen.

Vad har jag lärt mig?
Jag har lärt mig en hel del om arbetsstruktur, employer branding och hur företag, Universitetet och arbetsgrupper fungerar.

För företag

Då arbetsmarknadsenhetens ordförande har hand om alla avtal är det hen (eller kommunikationsenhetens ordförande) du ska vända dig till om du vill marknadsföra dig genom någon av våra kommunikationskanaler.

Vill du veta mer om vad du kan göra med oss, kontakta arbetsmarknadsenhetens ordförande.

Läs mer

Uniaden – Sveriges största arbetsmarknadsmässa

tova3

Tova Backlund

Arbetsmarknadsenhetens ordförande
Head of Corporate Relations
arbetsmarknad@ntkumea.se
070-606 62 80

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten jobbar för att du som medlem ska veta vad kåren arbetar med. Enheten jobbar med att sprida både generell information om NTK men även om vad som är aktuellt just nu. Enhetens ordförande arbetar med alla informationskanaler så som våra gröna anslagstavlor på Campus, hemsidan och andra sociala medier. Denne ordförande ser till att du får ditt nyhetsbrev varannan vecka.

Kenrick

Samuel Kenrick

Vice kårordförande
Vice Chair of the Student Union
vice@ntkumea.se
070-606 62 78