Studentärende

Studentärenden

Vi tar hand om ditt studentärende

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande tar hand om ärenden gällande utbildning och studiesociala enhetens ordförande tar hand om frågor som gäller bl.a. likabehandling och arbetsmiljö. Läs mer om vad ett studentärende är längre ner på sidan.

Du kan skicka in ett studentärende antingen via mail eller formuläret nedan (genom formuläret kan du vara anonym). Du kan också komma in till våra kontor med ett ärende. Vi sitter i Universumhuset på Johan Bures väg 11.

Vi har tystnadsplikt!

Picsart_22-08-10_11-26-07-472

Samuel Sahlin

 Utbildningsbevakningsenhetens ordförande
Head of Educational Matters
utbildning@ntkumea.se
070-606 62 79

Picsart_22-08-10_11-27-12-645

Tove Berglund

Studiesociala enhetens ordförande
Head of Social Matters
studiesocialt@ntkumea.se
070-606 62 77

Skicka in ett studentärende

Ett studentärende är ett ärende som handlar om ett problem som rör studentlivet på ett eller annat sätt. För att rapportera ett studentärende gällande din utbildning, arbetsmiljö, diskriminering, kränkning, särbehandling, trakasserier, stress, trivsel, olyckor och tillbud kan du fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i din mail om du vill ha återkoppling.

Om du inte vill rapportera ditt ärende via ett formulär går det också jättebra att komma in till studiesocialt ansvarig eller utbildningsbevakare för NTK på Johan Bures väg 11 i Universumhuset. Vi har tystnadsplikt och får inte sprida vidare någon information en student ger oss om studenten ej ber om det.

Innan du skickar in ett ärende kan du läsa om vilka skyldig- och rättigheter du har som student på Umeå universitet i vår studenträttsfolder.

Studentärende för teknisk-naturvetenskapliga studentervid Umeå universitet

Detta formulär är till för att snabbt och enkelt kunna rapportera något man är missnöjd över som student vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Fyll i detta formulär så kommer Umeå naturvetar & teknologkår NTK att föra detta vidare och försöka åtgärda ditt ärende.

För att kunna få återkoppling på sitt ärende är det viktigt att fylla i kontaktuppgifter, om man däremot vill vara anonym med sitt ärende så är det helt okej att utelämna sina kontaktuppgifter. Undantag för att ej kunna lämna kontaktuppgifter är vid frågor samt olyckor och tillbud