Studentärende

Studentärende

Vi tar hand om ditt studentärende

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande tar hand om ärenden gällande utbildning och studiesociala enhetens ordförande tar hand om frågor som gäller bl.a. likabehandling och arbetsmiljö. Läs mer om vad ett studentärende är längre ner på sidan.

Du kan skicka in ett studentärende antingen via mail eller formuläret nedan. Du kan också komma in till våra kontor med ett ärende. Vi sitter i Universumhuset på Johan Bures väg 11.

Vi har tystnadsplikt!

Sahlin

Samuel Sahlin

 Utbildningsbevakningsenhetens ordförande
Head of Educational Matters
utbildning@ntkumea.se
070-606 62 79

Göthesson

Victor Göthesson

Studiesociala enhetens ordförande
Head of Social Matters
studiesocialt@ntkumea.se
070-606 62 77

Skicka in ett studentärende

Ett studentärende är ett ärende som handlar om ett problem som rör studentlivet på ett eller annat sätt. För att rapportera ett studentärende gällande din utbildning, arbetsmiljö, diskriminering, kränkning, särbehandling, trakasserier, stress, trivsel, olyckor och tillbud kan du fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i din mail om du vill ha återkoppling.

Om du inte vill rapportera ditt ärende via ett formulär går det också jättebra att komma in till studiesocialt ansvarig eller utbildningsbevakare för NTK på Johan Bures väg 11 i Universumhuset. Vi har tystnadsplikt och får inte sprida vidare någon information en student ger oss om studenten ej ber om det.

Formulär för studiesociala frågor är på väg som följd av nytt system där utbildningsärenden testas först.