Remissvar

Remissvar

Remissvar 2023/2024

Kårens remissvar för verksamhetsåret 2023/2024 finns att läsa här: Remissvar NTK 2023_2024
Mappen är lösenordsskyddad, lösenordet är: Remissvar2324