Lokaler och arbetsmiljö

Lokaler och arbetsmiljö

Universitetets lokaler

Umeå universitet hyr sina lokaler av framförallt Akademiska hus. Byggnaderna på Konstnärligt Campus förvaltas av XX.

Bokningsbara lokaler

Som student kan du boka grupprum och klassrum som har max 20 platser via Timeedit. NTK har ett mötesrum, T-surr, som ligger mittemot Ma121. Detta kan användas för t.ex. sektioners styrelsemöten. T-surr bokas hos kårexpeditionen.

Bokningsbara lokaler för arrangemang kvällar och helger

Ljusgårdar på universitetet som kan bokas för evenemang och sittningar är bland annat

  • Naturvetarhusets ljusgård
  • Beteendevetarhusets ljusgård
  • Rotundan i Universum
  • Scenen i Lärarutbildningshuset
  • Vardagsrummet i Humanisthuset

Bunkrar

I universitetets källare finns en del lokaler, bunkrar, som bland annat flera studentföreningar hyr. 

Arbetsmiljö

Om du anser att din arbetsmiljö är bristfällig kan du skicka in ett studentärende antingen genom att fylla i den här enkäten eller genom att skicka ett mail till Studiesociala enhetens ordförande.